Sosyal Medya

Adenohipofizyal Hücre Tipleri

Adenohipofizyal Hücre Tipleri

Adenohipofiz 3 farklı tipte hormon salgılayan hücreye sahiptir. Bunlar sırası ile; Asidofiller, Bazofiller ve Kromofoblardır. 

Adenohipofiz 3 ayrı tipte hormon salgılayan hücreye sahiptir. Bunlar: asidofiller, bazofiller ve kromofoblardır. Her hücre tipi fonksiyonuna bağlı olarak tek tipte boyanır. Bu, hücrenin tipinin belirlenmesinde iyi bir yardımcı faktördür. Hücrenin boyanma özelliği hücrenin salgıladığı hormonun kimyasal yapısına göre değişmektedir.

A:Asidofiller: İki sınıfa ayrılır. Laktotroplar (mammotrop) ve somatotroplar. Laktotroplar prolactin, somatotroplar GH üretir.

B:Basofiller: Üç sınıfa ayrılır. Kortikotroplar, tirotroplar ve gonadotroplar. Kortikotroplar, ACTH ve LPH üretirken; tirotroplar TSH ve gonadotroplar FSH ve LH üretir.

C:Kromofoblar: Muhtemelen hormon içeren granüllerini salgıladıktan sonra özel boyanma özelliklerini kaybeden asidofil veya bazofil hücrelerdir.

Adenohipofizyal hücre histofizyolojisi: Adenohipofizyal salgı hücreleri yoğun anastomozlu kapiller ağ ile çevrili şerit veya follikül şekilinde düzenlenmiş epitelyal hücrelerdir. Bu kapillerler hormonların dolaşıma geçmesini ve oradan da testis ve overler gibi hedef organlara ulaşmasını sağlar.