Sosyal Medya

Hipofiz Adenom Yazıları

Hücre Tipleri

Adenohipofiz 3 farklı tipte hormon salgılayan hücreye sahiptir. Bunlar sırası ile; Asidofiller, Bazofiller ve Kromofoblardır. 

Bazofiller Hücre Tipi

Kortikotroplar, tirotroplar ve gonadotroplar. Kortikotroplar, ACTH ve LPH üretirken; tirotroplar TSH ve gonadotroplar FSH ve LH üretir.

Asidofiller Hücre Tipi

Asidofiller İki sınıfa ayrılır. Laktotroplar (mammotrop) ve somatotroplar. Laktotroplar prolactin, somatotroplar GH üretir.

Hipofiz Adenomu Nedir

Hipofiz 1.5 cm genişlikte ve 1 gramdan az daha ağırdır. Hipofiz sfenoid kemiğin boşluğunun dip kısımlarında sella tursica adı verilen küçük bir çöküntü içinde yeralan ve beyinin 3. ventrikülü tabanına komşu bir organdır.

Adenohipofizyal Fonksiyonun Düzenlenmesi

Nörohipofizden salınan salgılatıcı hormonlar adenohipofizin salgı fonksiyonunu kontrol eder. Salgılatıcı hormonlar, hücre gövdeleri beyinin supraoptik ve paraventriküler çekirdeklerinde bulunan nöronlardan salgılanır.

Nörohipofiz Nedir

Pars nervosa (İnfindibular çıkıntı) ,infindibular kök ve median eminence olmak üzere 3 bölümü vardır. Median eminence tuber cinereum’un parçasıdır. Tuber cinereum beyinin 3. ventrikülünün parçasını oluşturur ve insanda az gelişmiştir.