Sosyal Medya

Hipofiz Adenomu

Hipofiz Adenomu Nedir

Hipofiz 1.5 cm genişlikte ve 1 gramdan az daha ağırdır. Hipofiz sfenoid kemiğin boşluğunun dip kısımlarında sella tursica adı verilen küçük bir çöküntü içinde yeralan ve beyinin 3. ventrikülü tabanına komşu bir organdır.

Adenohipofizyal Fonksiyonun Düzenlenmesi

Nörohipofizden salınan salgılatıcı hormonlar adenohipofizin salgı fonksiyonunu kontrol eder. Salgılatıcı hormonlar, hücre gövdeleri beyinin supraoptik ve paraventriküler çekirdeklerinde bulunan nöronlardan salgılanır.

Nörohipofiz Nedir

Pars nervosa (İnfindibular çıkıntı) ,infindibular kök ve median eminence olmak üzere 3 bölümü vardır. Median eminence tuber cinereum’un parçasıdır. Tuber cinereum beyinin 3. ventrikülünün parçasını oluşturur ve insanda az gelişmiştir.