Sosyal Medya

Asidofiller Hücre Tipi

Asidofiller Hücre Tipi

Asidofiller İki sınıfa ayrılır. Laktotroplar (mammotrop) ve somatotroplar. Laktotroplar prolactin, somatotroplar GH üretir.

1.Laktotrop hücreler:

Mammotrop hücrelerde denir. Prolaktin üretirler. Prolaktin düşük moleküler ağırlıklı polipeptid bir hormon olup bez gelişimini uyarır ve meme bezlerinde süt yapımını sağlar.

a)Hamile ve emziren kadınlarda laktotrop hücreler saçılmış şekilde 40-60 mm büyüklükte granüller ve bol pürtüklü endoplazmik retikulum içerirler.

b)Prolaktinomalı hastalarda ise korkunç derecede artmış prolaktin düzeyi ve adenohipofizde sayısız asidofil laktotrop hücreler tespit edilir.

2.Somatotrop hücreler:

Pars distalisten polipeptid karakterde GH’un salgılanmasını sağlar. 35 mm büyüklükte granüllere sahip hücrelerde iyi gelişmiş pürtüklü endoplazmik retikulum vardır.

a)GH vücudun büyümesini sağlar. GH eksik olan hastalar kısa boylu olup bu durum hipofizer dwarfizm adını alır.

b)Çocukluk döneminde anormal derecede GH salgısı ise ileri derecede irileşme ile sonuçlanır. Erişkinlerde somatotrop hücrelerin aşırı aktivitesi akromegaliye yol açar. Bu hastalıkta yüz ve ekstremite kemikleri ileri derecede genişler.

Adenohipofizyal alt bölümler:

Adenohipofiz pars distalis, pars intermedia ve pars tuberalis olmak üzere 3 alt bölüme ayrılır.

 

A. Pars distalis:

1.En geniş adenohipofiz bölümüdür. Yapısında gerek anastomozlu şeritler, gerek küçük topluluklar ve gerekse foliküller şeklinde düzenlenmiş asidofil, bazofil ve kromofob hücreler bulunur.

2.Hormon salgılayan topluluklar kollajen ve retiküler fibrillere ait narin bir ağ tarafından desteklenen pencereli kapillerlere sahiptir.

3.Bağ dokusu yoktur veya yok denecek kadar azdır.

B. Pars tuberalis ve Pars intermedia:

1.Pars tuberalis infindibular sap çevresinde yer alan halka şeklinde bir dokudur. İnfindibular kök nörohipofizi beyinin diğer bölümlerine bağlar.

2.Pars intermedia pars distalis ve pars nervosa arasında yer alır.

3.Pars tuberalis ve pars intermedia insanda iyi gelişmemiştir. Her iki bölümde öncelikle bol miktarda basofilik hücrelerden ve bunların arsına karışmış halde bulunan az miktarda kromofob hücrelerden meydana gelir. Pars tuberalistekilerin büyük çoğunluğu gonadotrop hücrelerdir.