Sosyal Medya

Hipofiz Adenomu Nedir , Hormonlar ve Görevleri

Hipofiz Adenomu Nedir , Hormonlar ve Görevleri

Hipofiz 1.5 cm genişlikte ve 1 gramdan az daha ağırdır. Hipofiz sfenoid kemiğin boşluğunun dip kısımlarında sella tursica adı verilen küçük bir çöküntü içinde yeralan ve beyinin 3. ventrikülü tabanına komşu bir organdır.

Hipofiz beyin tabanında yerleşik olup 3. ventriküle komşu küçük bir organdır.

A: Hipofiz mantara benzer şekile sahiptir. Yaklaşık 1.5 cm genişlikte ve yaklaşık 1 gm az daha ağır bir ağırlıktadır.Çok doğum yapan kadınlarda daha geniş bir yapıya sahiptir.

B: Hipofiz sfenoid kemiğin boşluğunun dip kısımlarında sella tursica adı verilen küçük bir çöküntü içinde yeralan ve beyinin 3. ventrikülü tabanına komşu bir organdır.

C: Duramater içermez. Bununla birlikte hipofiz sapı duramater içerir ve sellayı membranöz bir örtü olan diaphragma sella ile çevreden ayırır.

Bölümleri:

Makroskobik olarak hipofiz pembemsi renkli (damarlı) bir ön lob ve beyazımsı görünümlü arka lobdan (sinir fibrilleri içerir.) ibarettir. Mikroskobik olaraksa hipofizde belirgin bölgesel farklılıklar mevcuttur. Buna göre adenohipofiz ve (ön lob) ve nörohipofiz (arka lob) olarak ikiye ayrılır.

Fonksiyonları:

A:Küçük yapısına rağmen hipofiz endokrin sistemin esas kontrol edildiği noktadır. Bazal metabolizmayı diğer endokrin organları (Ör/adrenal bez),üreme sistemini, meme bezlerini ve vücudun tümünün gelişimini düzenler.

B:Birçok durumda,  hedef organlar hipofize alternatif olarak hormon üretimi yaparlar. Geri besleme mekanizması hipofiz hormonlarının yapımını düzenler.

ADENOHİPOFİZ:

Adenohipofiz Hormonları

Adenohipofiz şu hormonları salgılar.

1.    Prolactin

2.    Follikül stimulan hormon (FSH)

3.    Lüteinizan hormon (LH)

4.    Tirotropin (Tiroid stimulan hormon;TSH)

5.    Growth hormon (GH)

6.    Adrenocorticotropin (adrenocorticotropic hormon;ACTH)

7.    Lipotropinler (Lipotropik hormonlar;LPH)

8.    Melanosit stimulan hormon (MSH)

9.    Endorfinler