Sosyal Medya

Adenohipofizyal Fonksiyonun Düzenlenmesi

Adenohipofizyal Fonksiyonun Düzenlenmesi

Nörohipofizden salınan salgılatıcı hormonlar adenohipofizin salgı fonksiyonunu kontrol eder. Salgılatıcı hormonlar, hücre gövdeleri beyinin supraoptik ve paraventriküler çekirdeklerinde bulunan nöronlardan salgılanır.

A:Salgılatıcı hormonlar ve hipotalamohipofizer portal sistem:

Nörohipofizden salınan salgılatıcı hormonlar adenohipofizin salgı fonksiyonunu kontrol eder.

1.Salgılatıcı hormonlar, hücre gövdeleri beyinin supraoptik ve paraventriküler çekirdeklerinde bulunan nöronlardan salgılanır.

2.Bu nöronların axonları çekirdeklerden çıkar ve nörohipofizin median eminence bölümündeki kapillerlerde sonlanır. Salgılatıcı hormonlar kapillerlerin yanındaki aksonal sonlanmadan kapiller içine salgılanır.

3.Hipotalamohipofizyal portal sistem bu aksonal sonlanmanın yanındaki kapillerlerden salınan salgılatıcı hormonları, pars distalis’in epitelyal hücrelerinin şerit veya follikül şekilindeki topluluklarını çevreleyen kapillerlere taşır.

B:Hormon-hedef hücre etkileşimi

Birçok hedef hücre adenohipofizyal hormonlar tarafından uyarıldıklarında hormon salgılarlar. Hedef hücrelerden gelen hormonlar adenohipofizyal fonksiyonları düzenlemeye yardımcı olan geri besleme mekanizmalarını oluştururlar.

1.Ör/kadınlarda pars distalisteki bazofil hücrelerden salınan FSH ve LH, overleri uyararak gelişen folliküllerden ve theca interna hücrelerinden steroid yapılmasını sağlar.

2.Ovarian steroidler, hipotalamus ile gonadotropin releasing hormon seviyesini dengede tutan geri besleme mekanizmasının oluşmasını sağlarlar. Böylece pars distalis tarafından önemli miktarda LH ve FSH salgısı sağlanmış olur.